Muutos ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

31.5.2022

Tehyläiset voivat 1.6 – 31.8.2022 halutessaan sopia vuoronvaihdoista tai ylimääräisen työn tekemisestä (esim. työvuoron jatkaminen, lisätyö, ylityö tai paikallisen sopimuksen mukainen kliininen lisätyö, jononpurkutyö tai vastaava). 

Työnantajalla ei ole oikeutta määrätä vuoronvaihtoon tai ylitöihin. Mikäli esihenkilö määrää sinua saapumaan työnantajan yksipuolisesti vaihtamaan työvuoroon, tulee esihenkilölle ilmoittaa noudattavansa liiton julistamaa laillista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa, ja ettei tule saapumaan kyseiseen työvuoroon.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on julistettu toistaiseksi voimassa olevaksi 20.4 alkaen. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kuntasektorilla työskenteleviä SOTE-sopimuksen ja KVTES:n piirissä olevia työsuhteisia jäseniä. Myös työsopimussuhteiset esihenkilöt, määräaikaiset työntekijät ja henkilöstön edustajat ovat mukana. Vain virkasuhteiset jäsenet ovat rajattu tämän työtaistelun ulkopuolelle.  Tehyläiset voivat halutessaan sopia määräajalla 1.6 - 31.8.2022 vuoronvaihdoista tai ylimääräisen työn tekemisestä.