Luottamusmiehet

Päätoiminen pääluottamusmies on tavoitettavissa maanantaista perjantaihin. Alueluottamusmiehillä on ajankäyttöä 1 pv / viikossa. Osin luottamusmies työpäivä on vaihtuva. Ensi sijaisesti yhteydenotot luottamusmies työpäivinä puhelimitse, muina aikoina sähköpostitse.

Oman alueen luottamusmiehen ollessa lomalla, voit ottaa ensi sijaisesti yhteyttä alueen varaluottamusmieheen tai työssä olevaan toisen alueen luottamusmieheen.

 

Tehyn Vantaan kaupungin ammattiosasto nro 144 luottamusmiehet

TehtäväLuottamusmiesPuhelinSähköposti

Pääluottamusmies

 

Kirsi Mäkilainep. 040 8434084 Tavoitettavissa ma-pekirsi.makilaine@vantaa.fi 
     
Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos LuottamusmiesMika Länsisolap. 0500 808707 Luottamusmiesaika vaihtuva, yhteydenotot ensisijaisesti s-postillamika.lansisola@tehy.net
Suun terveydenhuollon liikelaitos LuottamusmiesIris Nolvip. 0400 974320 Luottamusmies työpäivä perjantaisiniris.nolvi@vantaa.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollon terveyspalvelut, talous- ja hallintopalvelut LuottamusmiesIris Nolvip. 0400 974320 Luottamusmies työpäivä perjantaisiniris.nolvi@vantaa.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, vanhus- ja vammaispalvelut LuottamusmiesRisto Kirjavainenp. 040 1524666 Luottamusmies työpäivä vaihtuvaristo.kirjavainen@vantaa.fi
kasvatus- ja oppiminen (varhaiskasvatus) LuottamusmiesSari Pohjaranta-Turunenp. 040 3641706 Luottamusmies työpäivä tiistaisinsari.pohjanrantaturunen@eduvantaa.fi