Ammattiosastomme

Tehyn Vantaan kaupungin ammattiosastossa on yli 1100 jäsentä sosiaali- ja terveysalan eri koulutusammateista esim. hammashoitajat, lastenhoitajat, lähihoitajat, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, terveydenhoitajat, suuhygienistit, jalkaterapeutit, ensihoitajat, osastonhoitajat, hoitotyön asiantuntija- ja johtotehtävissä työskentelevät ja koulunkäyntiavustajat.

Tehyläiset sijoittuvat Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja keskushallinnon sekä keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alaisuuteen noin 300 eri työpisteeseen.

Ammattiosaston tärkein tehtävä on jäsenten edunvalvonta, yhteisten asioiden hoitaminen sekä  jäsenten hyvinvoinnista huolehtiminen eri tavoin. Viestintä tukee yhteisön perustehtävää. Tehyn ja sen ammattiosastojen viestinnän tavoitteet ja ydinviestit nousevat Tehyn ja ammattiosaston säännöistä ja ajankohtaisista asioista. Viestintä on vaikuttamista ja sidottu tavoitteisiin.

Ammattiosasto on tehyläisten lähin vaikuttaja, viestintuoja ja -välittäjä