Tiedote Vantaan kaupungin palvelukseen jääville tehyläisille

8.10.2022

Hyvä Vantaan kaupungin palvelukseen jäävä tehyläinen,

jäsenten työpaikoilla tapahtuu tällä hetkellä muutoksia, kun sosiaali- ja terveystoimen palvelut sekä pelastuslaitos siirtyvät vuoden alusta hyvinvointialueiden palveluiksi. Kaupungin palvelukseen jää kuitenkin osa jäsenistöstä.

Olemme ammattiosaston hallituksen keskuudessa ja Tehyn toimiston kanssa ennakoineet tulevaisuuden muutoksia. Ammattiosaston tärkein tehtävä on hoitaa jäsenten edunvalvontaa ja sen vuoksi on järkevää ja perusteltua tehdä kaikkien jäsenten osalta edunvalvonnan turvaavia ratkaisuja jo tänä vuonna.

Keravan ammattiosastosta on siirtymässä hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvät jäsenet Tehyn Vantaan kaupungin ammattiosaston jäseniksi vielä tämän syksyn aikana. Keravan kaupungin palvelukseen jäävät tehyläiset siirtyvät puolestaan Keski-Uudenmaan kuntien ammattiosastoon ja Keravan ammattiosasto lopettaa toimintansa. Sen vuoksi olemme päätyneet ammattiosaston hallituksena esittämään, että Vantaan kaupungin palvelukseen jäävät tehyläiset siirtyisivät myös tuohon Tehyn Keski-Uudenmaan kuntien ammattiosastoon (141) tämän syksyn aikana. Tämä ratkaisu turvaa sen, että Vantaan kaupungin edunvalvonta-asiat ammattiosastossa eivät jää hyvinvointialueen asioiden jalkoihin.

Suunnitelma tuli nopealla aikataululla, mutta tämä muutos on jäsenten edunvalvonnan kannalta perusteltua toteuttaa nyt, että jäsenillä on mahdollisuus asettua syksyn 2022 ammattiosastovaaleissa tulevan ammattiosaston hallitukseen ehdolle. Näin saamme Vantaan kaupungin palveluksessa olevien ääntä kuuluviin jatkossakin. Vantaan kaupungille jää vuoden vaihteessa tehyläinen luottamusmies, joka auttaa jäseniä edunvalvonta-asioissa. Tehyn KeskiUudenmaan kuntien ammattisoston syyskokoukseen on tulossa myös sääntömuutos, jossa Keravan ja Vantaan kaupungit lisätään ammattiosaston toiminta-alueeseen.

Suunnitelmana on, että jäsenyydet siirtyvät uuteen ammattiosastoon 31.10.2022 alkaen. Siirrot toteutetaan keskitetysti Tehyn toimesta. 

Ammattiosasto järjestää tähän siirtoon liittyen jäsenistölleen jäsenillan tiistaina 18.10 klo17 alkaen Teamsin kautta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on avoinna jäsenhuoneessa.