KUTSU Esihenkilöiden koulutuspäivä 27.4.2021

16.3.2021

ESIHENKILÖIDEN JAKSAMINEN

- etäkoulutus tiistaina 27.4.2021 klo 9-16

Aikataulutettu ohjelma liitteessä.

KOULUTUKSEN TAVOITE
Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat vertaistukea ja käytännön välineitä omaan jaksamiseensa. Tavoitteena on piirtää kuva toimivasta ja hyvästä työympäristöstä, joka tukee työyhteisöjen johtamista.
Lisäksi pohdimme, millaista tukea esihenkilö työssään tarvitsee ja miten hän tuen saisi. Erityisesti käsittelemme sitä, millaisilla toimilla organisaation johto ja työyhteisö voivat edistää esihenkilöiden jaksamista. 

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan Teamsin välityksellä, osallistavin menetelmin, siten että osallistujilla on mahdollisuus vertaisoppimiseen.

Ilmoittaudu mukaan tähän kaikille esihenkilöasemassa oleville jäsenillemme avoimeen verkkokoulutukseen 18.4.2021 mennessä Tehyn koulutuskalenterin kautta.
Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ilmoittautumisajan päätyttyä.

Koulutuksen järjestää Tehyn Helsingin aluetoimisto. Lisätiedot:

Mikko Männikkö
Järjestöasiantuntija, Helsinki
Tehy ry​
mikko.mannikko@tehy.fi