Historiaa

Tehyn Vantaan kaupungin ammattiosasto nro 144 ry on perustettu 13.5.1981.

Ammattiosasto on yhdistänyt saman työnantajan -  Vantaan kaupungin - palveluksessa olevat  tehyläiset.

Ammattiosaston tehtävinä

on ollut hoitaa jäsenten ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa, vaikuttaa alueellaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja palveluiden järjestämiseen, huolehtia tehyläisten yhteenkuuluvaisuudesta työpaikalla ja toimia linkkinä jäsenten ja Tehyn päättäjien välillä.  

Ammattiosaston vuosiin mahtuu monenlaisia aikoja.

Työtaistelut 80-, 90- ja 2000-luvuilla sekä 90-luvun laman aiheuttamat säästötoimenpiteet muistuttavat vaikeista ajoista. Hyvistä ajoista muistuttaa mm. 2000-luvun alussa Tehyn Vantaan kaupungin ammattiosaston valinta Tehyn vuoden ammattiosastoksi.  Sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuneet muutokset ovat heijastuneet ammattiosaston toimintaan, mm. laboratorio- ja röntgentoiminnan siirtyminen erikoissairaanhoitoon sai aikaan laboratorio- ja röntgenhoitajien siirtymisen toiseen ammattiosastoon.

Ammattiosaston tiedottaminen

on sen toiminnan aikana perustunut yhdysjäsentoimintaan,  hallituksen aktiiviseen viestintään sekä työpaikoille että jäsenille lähetettäviin tiedotteisiin. Ammattiosastolla oli myös oma lehti ”Akrobaatti”, joka ilmestyi 2000-luvun alussa. Nimi valittiin jäsenten välisen nimikilpailun avulla. Lehden toimitus jäi ammattiosaston siirtyessä sähköiseen tiedottamiseen omien kotisivujen avulla.

Koulutus ja virkistys

Ammattiosasto on koko toimintansa ajan järjestänyt jäsenilleen koulutus- ja virkistystoimintaa niin teatteri-illoista liikuntaan. Koulutusta on järjestetty niin ammatilliseen osaamiseen kuin muutosten hallintaan tai oman itsensä kehittämiseen liittyen. Olemme olleet mukana mm. Kesäyön juoksussa Helsingissä ja rannaltaonginta- kilpailuissa Tehyn kesäpäivillä. Olemme useana vuonna tehneet retken Osaava Nainen- messuille Turkuun ja järjestäneet itse teematapahtumia mm. tarjoamalla soppaa ja naisen euroja kuntalaisille tai esittelemällä toimintaamme eri tapahtumissa. Olemme vierailleet myös useilla eri paikkakunnilla mm. Tampereella, Naantalissa, Jyväskylässä ja Kotkassa yhdistäen matkailua ja virkistystä sekä mukavaa yhdessäoloa. Lisäksi olemme useaan otteeseen hemmotelleet jäseniä kylpylävierailuilla niin Haikossa kuin Flamingossakin.

Järjestökentässä

tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet ammattiosaston toimintaan. Yhteistyötä on tehty monta vuotta SuPerin paikallisen ammattiosaston kanssa TNJ:n aikana. Tehyläiset olivat aktiivisesti mukana myös STTK:n Vantaan renkaan toiminnassa 2000-luvun alussa. Toiminnassa mukana olleet muistavat ainakin SuPerin kanssa tehdyt mukavat yhteiset retket ja STTK:n Vantaan renkaan vuosittaiset ajankohtaisiin asioihin keskittyneet koulutustilaisuudet.

Vantaan ammattiosaston tehyläisiä on ollut aktiivisesti mukana Tehyn toiminnassa sekä Tehyn yhteistyöjärjestöissä eri tehtävissä niin luottamustehtävissä kuin Tehyn työntekijöinä.

koonnut Merja Seidler 2.9.2011 30-vuotisjuhlia varten.

 

 

 

PDF-tiedostoKuva.pdf (421 kB)
Ammattiosasto palkittiin Tehyn vuoden ammattiosastoksi vuonna 2000.